อัพเด็จเจาะลึก4 Seasonล่าสุด
11.จังหวัดไซตะมะ
10.จังหวัดกุมมะ
  ข่าวสาร  
 
วันหยุดประจำปีของญี่ปุ่น2018
 
พยากรณ์ซากุระบาน2018
 
พยากรณ์ใบไม้เปลียนสีปี2018
 
 
 
 
 
 
วันที่คุณหลีกเลี่่ยงเดินทางไปญี่ปุ่นเพราะ
 
อัพเดตตารางพยากรณ์ซากุระบานปี2018
 
รอการอัพเด็จเร็วๆ
 
 
ราคาทุกอย่างชึ้น เช่นโรงแรม ร้านอาหาร
 
ตามจังหวัดต่างๆแบบละเอียด
 
 
 
 
อัตราแลกเปลียน
 
รายงานสภาพอากาศ 24 ชม.
 
รายงานแผ่นดินไหว 24 ชม
 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยน
 
เช็คสภาพอากาศทั่วประเทศญี่ปุ่น 24 ชม.
 
รายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวตลอด24ชม.
 
 
เป็นเงินไทยและสกุลเงินต่างๆ
 
 
 
 
 
โปรแกรมทัวร์ส่วนตัวแนะนำ
Atumm in Hokkaido
Sakura in Tohoku
Tokyo BlikeTour
PackageTour
  บทความล่าสุด  
     
 
Miharu Takizakura
 
Tsuruga Castle 
 
Ogawa-Suwa Shrine
 
 
 
 
 
 
พาไปชมต้นซากุระที่อายุมากกว่า100ปี
 
พาไปชมปราสาทสึรุกะ ปราสาททีมีความ
 
พาไปชมศาลเจ้าที่มีต้นซากระที่มีดอกสี
 
 
มีความสวยติด 1 ใน20 ของญี่ปุ่น
 
สวยงามและประวัติศาสตร์อันยาวนาน
 
ขาวต้นใหญ่อยู่หน้าศาลเจ้า
 
             
 
Hanamiyama Park
 
Mt.Adatara
 
Urabandai Goshiki-Numa
 
 
 
 
 
 
พาไปชมดอกซากุระที่สวนสาธารณะที่
 
พาไปถ่ายรูปวิวใบไม้เปลียนสีที่สวยทีสุด
 
พาไปชมบึงน้ำ 5สี ที่มีความสวยงามใน
 
 
สวยที่สุดในจังหวัดฟุกุชิมะ
 
ในจังหวัดฟุกุชิมะ 
 
หลากหลายรูปแบบและสามารถพายเรือ
 
             
 
Jodotaira Observatory
 
Hoshino Bandai
 
Urabandai Snow Festival 
 
 
 
 
 
 
พาไปชมวิวบนหอคอยสูงเพื่อชมความสวย
 
พาไปเล่นแบบโหดๆที่Hoshino Resort
 
พาชมเทศกาลประดับโคมไฟที่โคมไฟมาก
 
 
งามของธรรมาชาติที่สวยงามของฟูกุชิมะ
 
ที่จังหวัดฟุกิชิมะ
 
กว่า 3,000 ดวงที่จังหวัดฟุกุชิมะ
 
เว็บไซต์และไฟล์วีดิโอในเว็บนี้รองรับ HTML5 กรุณาอัพเด็จ Browser รุ่นล่าสุด (แนะนำให้ใช้ Google Chrome หรือ Fiefoxกดอนุญาติเปิดใช้งาน Adobe Flash Player เพื่อรับชมวิดีโอ)
แนะนำสถานที่ท่องเทียวทั้ง 47 จังหวัดของญี่ปุ่นแบบ 360 องศา
01.จังหวัดฮอกไกโด/Hokkaido 02.จังหวัดอาโอโมริ/Aomori 03.จังหวัดอิวาเตะ/Iwate 04.จังหวัดมิยะงิ/Miyagi
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
05.จังหวัดอาคิตะ/Akita 06.จังหวัดยะมะงะตะ/Yamagata จังหวัดฟูกูชิม่า/Fukushima 08.จังหวัดอิบารากิ/Ibaraki
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
09.จังหวัดโทจิกิ/Tochigi 10.จังหวัดกุมมะ/Gunma 11.จังหวัดไซตามะ/Saitama 12.จังหวัดชิบะ/Chiba
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
13.จังหวัดโตเกียว/Tokyo 14.จังหวัดคานากาว่า/Kanagawa 15.จังหวัดนิอิกาตะ/Niigata 16.จังหวัดโทะยะมะ/Toyama
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
17.จังหวัด อิชิคาวะ/Ishikawa 18.จังหวัดฟุกุอิ/Fukui 19.จังหวัด ยามานาชิ/Yamanashi 20.จังหวัดนากาโนะ/Nagano
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
21.จังหวัดกิฟุ /Gifu 22.จังหวัดชิซูโอกะ/Shizuoka 23.จังหวัดไอจิ/Aichi 24.จังหวัดมิเอะ/Mie
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
25.จังหวัดชิงะ/Shiga 26.จังหวัดเกียวโต/Kyoto 27.จังหวัดโอซาก้า/Osaka 28.จังหวัดเฮียวโงะ/Hyogo
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
29.จังหวัดนารา/Nara 30.จังหวัดวาคายามะ/Wakayama 31.จังหวัดทตโตะริ/Tottori 32.จังหวัด ชิมาเนะ/Shimane
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
33.จังหวัดโอะกะยะมะ/Okayama 34.จังหวัดฮิโรชิมา/Hiroshima 35.จังหวัดยามากูชิ/Yamaguchi 36.จังหวัดโทะกุชิมะ/Tokushima
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
37.จังหวัดคากาวะ /Kagawa 38.จังหวัดฮิเมะ/Ehime 39.จังหวัดโคจิ/Kochi 40.จังหวัดฟุกุโอกะ/Fukuoka
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
41.จังหวัดซะงะ/Saga 42.จังหวัดนางาซากิ /Nagasaki 43.จังหวัดคุมาโมโตะ/Kumamoto 44.จังหวัดโออิตะ/Oita
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ
 
45.จังหวัดมิยาซากิ/Miyazaki 46.จังหวัดคาโกชิมา/Kagoshima 47.จังหวัดโอกินาว่า/Okinawa ข้อมูลอื่นๆ
 
รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ รายละเอียดต่างๆ Test