พยากรณ์ซากุระบานปี 2017
 
 
 
ลำดับ เมือง เริ่มบานประมาณ บานเต็มที่ประมาณ
1.  Sapporo  4 พฤษภาคม  8 พฤษภาคม
2. Hakodate  30 เมษายน  4 พฤษภาคม
3.  Aomori  21 เมษายน  25 เมษายน
4.  Sendai  10 เมษายน  15 เมษายน
5.  Akita  19 เมษายน  23 เมษายน
6.  Fukushima  9 เมษายน.  13 เมษายน
7.  Chiba  2 เมษายน  9 เมษายน
8.  Tokyo  22 มีนาคม  30 มีนาคม
9.  Yokohama  26 มีนาคม  3 เมษายน
10.  Nagano  9 เมษายน  14 เมษายน
11.  Shizuoka  25 มีนาคม  3 เมษายน
12.  Nagoya  23 มีนาคม  2 เมษายน
13.  Kyoto  27 มีนาคม  4 เมษายน
14.  Osaka  28 มีนาคม  4 เมษายน
15.  Kobe  28 มีนาคม  5 เมษายน
16.  Hiroshima  25 มีนาคม  3 เมษายน
17.  Fukuoka  23 มีนาคม  1 เมษายน
18.  Nagasaki  26 มีนาคม  3 เมษายน
19.  Kumamoto  24 มีนาคม  3 เมษายน
20.  Kagoshima  4 เมษายน  13 เมษายน