สนใจติดต่อลงโฆษณาที่ jmdtoure@hotmail.com 
 
Link สถานที่ท่องเทียวจังหวัด Hokkaido
  • ข้อมูลสถานที่ท่องเทียว
  • รูปภาพ
 Hokkaido Shrine
 เปิดให้ชม : ตลอดปี
 ช่วงที่สวย : ปลายเมษายน-ต้นเดือนพ.ค.
 เวลาทำการ : 7:00 - 16:00
 ค่าบริการ : ไม่มี
 Location
 ที่ตั้ง : Miyagaoka 474, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 
 เบอร์โทร : +81 11-611-0261
 เว็บไซต์ : hokkaidojingu.or.jp
 การเดินทาง
 โดยรถไฟ : ประมาณ 16-20 นาที
 โดยรถ : ประมาณ 30 นาที 
รูปภาพ
     
     
     
แผนที่ตั้ง Hokkaido Shrine