พยากรณ์ใบไม้เปลียนสี 2017
 
 
 
ลำดับ เมือง เริ่มบานประมาณ บานเต็มที่ประมาณ
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.