สมัครสมาชิกและทำกิจกรรมเก็บคะแนนความดี กับทางทัวร์ สามารถนำคะแนนความดีไปแลกของรางวัลและบริการต่างๆได้หรือทัวร์ฟรี คลิกสมัครฟรี
Hitachi Seaside Park/Ibaraki
พาเดินเที่ยวชมดอกไม้ ที่Hitachi Seaside Park
Link สถานที่ท่องเทียวจังหวัดIbaraki
Hitachi Seaside Park
เดือนที่เปิดให้ชม :  ขึ้นอยู่กับวันหยุดและฤดูกาล
เวลาทำการ :  
9:30 -17:00    1 มีนาคม-20กรกฎาคม
    1 กันยายน - 31 ตุลาคม
9:30 - 18:00   21 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม
9:30 - 16:30   1 พฤศจิกายน - 28 กุมภาพันธ์
ค่าบริการ : 410 JYP
ที่จอดรถ : มี

การเดินทาง Ibaraki-Hitachi Seaside Park
โดยรถยนต์ : ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20-30 นาที ระยะทาง 23 กม.
โดย รถไฟ : ไม่สะดวกต่อๆหลายต่อ
หมายเหตุ    
แผนที่ตั้ง Hitachi Seaside Park