• การสมัครฟรีโดยทำกิจกรรม
 • การสมัครฟรีโดยการท้าประลอง
 • การสมัครโดยเสียค่าใช้จ่าย
 • เอกสารในการสมัครสมาชิก
 • จิตวิสัย
 • การช่วยแบบจอยทัวร์
 • เงือนไขบัตร

ลายละเอียดของกิจกรรม (สุขภาพของลูกค้าสำคัญกว่าเงินที่ผมจะได้จากการสมัคร)

1.ออกกำลังกาย โดย การวิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน โยคะ ว่ายน้ำ แอโรบิค หรืออื่นๆ

2.เวลาออกกำลังกายแบ่งออกเป็น 2รอบ คือเช้าและเย็น รอบและ 1 ชม รวมเป็นวันละ2ชม

3.ต้องออกกำลังกายติดต่อกันเป็นจำนวน 7 วัน ถึงจะสามารถสมัครได้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการเล่นกิจกรรม

1.บอกวันเวลาที่จะเล่น กิจกรรม

2.ถ่ายรูปตัวเองขณะทำกิจกรรมก่อนและหลัง และลงใน Facebookเพื่อให้Facebook บันทึกเวลา

3.นำภาพมาลงfacebookตัวเอง ต่อกันในโพทข้อความเดียวให้ครบ 7วัน

4.พอครบ7วันให้แชร์โพทมาที่ https://www.facebook.com/JMDTOUR หรือ https://www.facebook.com/Japanmydestination/

5.หลังจากนั้นส่งเอกสารการสมัครมาที่ jmdtour@hotmail.com หรือนัดเจอได้ภายในกรุงเทพ ใกล้สถานที่รถไฟฟ้า

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัล

1.บัตรสมาชิกแบบ D อายุบัตร1ปี

2.คะแนนความดี 50 คะแนน

3.จิตวิสัย 20 คะแนน

 

 

ลายละเอียดของกิจกรรมท้าประลอง ....(เทียวฟรีไม่คิดค่าบริการสำหรับการเดินทางครั้งแรก1-15คน)

ต้องทำ2กิจกรรม คู่กันและ ต้องเป็นกลุ่ม 2-4คนและคนที่ออกกำลังกาย ต้องเป็นคนที่จะเดินทางไปด้วย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ 1 ออกกำลังกาย

1.ออกกำลังกาย โดย การวิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน โยคะ ว่ายน้ำ แอโรบิค หรืออื่นๆ

2.เวลาออกกำลังกายแบ่งออกเป็น 2รอบ คือเช้าและเย็น รอบและ 1 ชม รวมเป็นวันละ2ชม

3.ต้องออกกำลังกายติดต่อกันเป็นจำนวน 14 วัน ถึงจะสามารถสมัครได้

 

กิจกรรมที่ 2 กินอาหาร เฉพาะ เจ้าของบัตร

1.กินอาหารอาหารคลีน และไม่กินเนื้อสัตว์ 2มื้อ เช้าและเย็น

2ต้องกินอาหารอาหารคลีน และไม่กินเนื้อสัตว เป็นเวลา 10 วัน ติดต่อกัน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการเล่นกิจกรรม

1.บอกวันเวลาที่จะเล่น กิจกรรม

2.ถ่ายรูปตัวเองขณะทำกิจกรรมก่อนและหลัง และลงใน Facebookเพื่อให้Facebook บันทึกเวลา

3.นำภาพมาลงFacebookตัวเอง ต่อกันให้ครบ 14วัน

4.พอครบ14วันให้แชร์โพทมาที่ https://www.facebook.com/JMDTOUR หรือ https://www.facebook.com/Japanmydestination/

5.หลังจากนั้นส่งเอกสารการสมัครมาที่ jmdtour@hotmail.com หรือนัดเจอได้ภายในกรุงเทพ ใกล้สถานที่รถไฟฟ้า

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัล

1.บัตรสมาชิกแบบ D อายุบัตร1ปี

2.คะแนนความดี 100 คะแนน

3.จิตวิสัย 50 คะแนน

4.เทียวฟรีไม่คิดค่าบริการสำหรับการเดินทางครั้งแรก1-15คน เดินทางไม่เกิน 5 วัน บัตรสมาชิกแบบ D

 

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

1.ค่าสมัครสมาชิก 50,000 บาท มีอายุ 5 ปี

1.นำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็น

2.นำรูปถ่าย อายุไม่เกิน 3เดือน

3.นำประวัติส่วนตัวพอสังเขป (ชื่อจริง/ชื่อเล่น/อายุ/สถานะ/อาชีพ/ที่อยุ่/งานอดิเรก/ทำไมถึงอยากเทียวญี่ปุ่น/)

4.เข้ามาสมัครด้วยเอง ที่ Japan My Destination Tour and Travel

รางวัล

1.บัตรสมาชิกแบบ D อายุบัตร 5 ปี

 

 

เอกสารในการสมัครสมาชิกแบบบัตรสมาชิกแบบ D

1.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็น

2.รูปถ่าย อายุไม่เกิน 3เดือน

3.ประวัติส่วนตัวพอสังเขป (ชื่อจริง/ชื่อเล่น/อายุ/สถานะ/อาชีพ/ที่อยุ่/งานอดิเรก/ทำไมถึงอยากเทียวญี่ปุ่น/)

 
คะแนนจิตวิสัย
คะแนนจิตวิสัย สามารถหาได้จาก 1.การทำตามกดของทัวร์ 2.การจอยทัวร์ 3.การท้าประลอง 4.การบำเพ็ญประโยชน์

คะแนนจิตวิสัย คือ คะแนนความประพฤติของลูกค้า ที่มาใช้บริการกับทางทัวร์ทีมีมาตรฐานตรงกับกดของทัวร์ ซึ่งไม่ใช่อะไรทียากเย็น หรือเรื่องมาก

แต่เป็นเพียงกดทั่วไปที่จะทำให้การเดินทางเรียบร้อย ไปตามแผนการที่กำหนดไว้ทุกครั้งที่ลูกค้าเดินทางกับทางทัวร์ของผมจะได้คะแนนจิตวิสัยทุกครั้ง

และก็สามารถลดได้เช่นกัน สามารถหาคะแนนจิตวิสัยช่วย ได้จากการท้าประลอง ข้อที่4 ของบัตร C/ B/ A หรือคะแนนช่วยเหลือจากจอยทัวร์

และคะแนนจิตวิสัย สามารถนำไปอัพเกรดบัตรสมาชิก แบบ BและAได้อีกด้วย คะแนนจิตวิสัยยิ่งเยอะ คุณสามารถจอยทัวได้กับทุกกรุ๊ปส่วนตัว

เพราะคนที่เปิดจอยกรุ๊ปจะดูคะแนนจิตวิสัยจากคนที่มาจอยด้วย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำคัญ

-ถ้าคะแนนจิตวิสัยต่ำกว่า50คะแนน จะพ้นสถาพการเป็นสมาชิกทันที และไม่สามารถสมัคร5 ปี

-ถ้าคะแนนจิตวิสัยต่ำ มาถึง60-50 คะแนน สามารถร้องได้ 1ครั้งในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1เดือน เพิ่ม 20 คะแนน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกณฑ์การให้คะแนน (การเดินทาง 1ครั้ง หากทำได้ทุกข้อรับไปเลย 50 คะแนน)

1.การจองทัวร์ล่วงหน้า อย่างน้อย 3-4เดือนก่อนออกเดินทาง

2.การตรงต่อเวลาในการชำระค่าทัวร์

3.การยกเลิกทัวร์ก่อน2เดือน ก่อนเดินทาง

4.การตรงต่อเวลา(การตื่นนอน การชมสถานที่ต่าง การChek in ที่สนามบินและอื่นของลูกค้า)

5.การมีมารยาทในการเดินทางและเครพกดหมายของประเทศนั้นๆ การกิน/การใช้เสียง/การใช้โทรศัพท์/การแต่งกายในบางสถานที่ และอื่นๆ

6.การเครพและการเชื่อฟังและการให้เกียรติผู้ให้บริการ เช่นไกด์ หัวหน้าทัวร์ คนขับรถ แอร์ พนักงานโรงแรม และอื่นๆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่จะทำให้คะแนนจิตวิสัยลดลง

( บัตรสมาชิกแบบ AและBจะลดเยอะกว่าบัตรปกติเพราะสิทธ์พิเศษมากกว่าบัตรอื่นก็ต้องรักษามาตรฐานตัวเอง)

1.การจองทัวร์ภายใน1เดือน ก่อนเดินทาง

2.การยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 1เดือน จิตวิสัยลดเยอะ

3.การขอจอยทัวร์กับกรุ๊ปอื่นแล้วยกเลิกทัวร์ จิตวิสัยลดเยอะ

4.การไม่ตรงต่อเวลา การไม่เครพกด การไม่เชื่อฟัง การไม่มีมรายาท

5.ขี้โกงการเก็บคะแนนความดี ถ้าจับได้ จิตวิสัยลดเยอะมากๆ จับได้ 2ครั้ง พ้นสภาพการเป็นสมาชิกทั้นที่

6.พูดเปรียบเทียบทัวร์ผมกับทัวร์อื่นๆ ทำงานยากครับ เพราะผมไม่เหมือนทัวร์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
การช่วยแบบจอยทัวร จะได้คะแนนช่วยจิตวิสัย มีลายระเอียดต่อไปนี้ จำกัดที่บัตรแบบสมาชิก C/B/A

อธิบายระบบการช่วยแบบจอยทัวร จะได้อะไรบ้าง

ปกติการเดินทางแบบกรุ๋ปส่วนตัวราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่เดินทางไป ตัวอย่าง เดินทาง 15 คน คนละ 48,000 แต่ถ้าอยากจะได้ราคาที่ดีกว่านั้น

ก็ต้องเพิ่มจำนวนคน ซึ่งบ้างครั้งทางลูกค้าก็ไม่สามารถหาได้ ผมจึงคิดวิธีนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้า และทำให้ลูกค้ารู้ว่า คนที่จะมาจอย เป็นคนอย่างไร

ซึ่งลูกที่เปิดจอยทัวร์สามารถขอดูคะแนนจิตวิสัยได้ จากลูกค้าที่จะจอย หรือขอจากที่ทัวร์ ซึงลูกค้าที่มาช่วยเหลือในการจอยก็จะได้รับ คะแนนจิตวิสํยช่วย

เหลืออีกด้วย ตามจำนวนคนที่มาเพิ่ม ตัวอย่าง มาเพิ่มอีก 15คน ก็เป็น 30คน ราคาก็จะลดลง 1,000-5,000 บาท ต่อคน เหลือเพียง 43,000 ต่อคน ยิ่งเยอะยิ่งถูก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากคนที่มาจอยแล้วทำตัวไม่ดี หรือยกเลิกการเดินทาง จะต้องเสียคะแนนจิตวิสัย 30-100 คะแนน หรือมากกว่านั้น

-หากมีการบอกจากผู้ที่เปิดให้จอย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับ จำนวนคน คะแนนช่วยจิตวิสัย คะแนน หมายเหตุ
1 5 คน 10 คะแนน  
2 10 คน 20 คะแนน  
3 15 คน 30 คะแนน  
4 25 คน 40 คะแนน  
5 30 คน 50 คะแนน  
 
เงือนไขการใช้บัตรและข้อกำหนดต่างๆ

เงือนไขการใช้บัตร

1.ผู้ถือบัตรต้องเดินทางไปด้วยทุกครั้งในการใช้สิทธ์ 1 ครั้ง

2.บัตรสมาชิกแบบ D สามารถใช้ได้ ขั้นต่ำ 1-10 คน ต่อ 1ใบ ในรูปแบบการเดินแบบกรุ๋ปส่วนตัวและได้รับส่วนลดทุกคนที่เดินทางไปด้วย

แต่ผู้ถือบัตรต้องเดินทางไปด้วยทุกครั้ง

3.ผู้ที่ถือบัตรไม่สามารถใช้สิทธ์ของผู้ที่ถือบัตรอื่นได้ ในทุกกรณี

ตัวอย่าง

ผู้ถือบัตรแบบ C เป็นเพือน กับผู้ที่บัตรแบบ A แล้วอยากไปเที่ยวกัน โดยขอให้ผู้ที่บัตรแบบ C มาใช้ส่วนลดของ A หรือสิทธ์ A ไม่ได้ หรือการเที่ยวฟรีก็ไม่ได้

นอกจะขอพ้นสภาพจากเป็นสมาชิก ของทัวร์ จึงจะสามารถใช้สิทธ์ของA ได้

4.การต่ออายุของบัตร D/C/B จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1เดือน เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์

การพ้นสภาพสมาชิก 3 สาเหตุหลัก

1.ขาดการต่ออายุ

2.คะแนนจิตวิสัยต่ำกว่า 50 จะถูกแบนไม่ให้สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ 5ปี

3.ทำผิดร้ายแรงจากการโกง จะถูกแบนไม่ให้สามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ ตลอดชีวิต

 
 • สืทธ์พิเศษบัตรสมาชิกแบบ D
 • สืทธ์พิเศษบัตรสมาชิกแบบ C
 • สืทธ์พิเศษบัตรสมาชิกแบบ B
 • สืทธ์พิเศษบัตรสมาชิกแบบ A
 • ตรางกิจกรรมทำความดี
 • แลกบริการต่างจากคะแนน
ลำดับ รายการ รายละเอียด
เงือนไข
1. ส่วนลดค่าบริการ ต่อ1วัน
800
บาท
ค่าบริการปกติต่อ 1 วัน 1,000บาท ต่อ 1ท่าน
2. สามารถใช้ได้มากสุด 10คน 1บัตร 1-10คนต่อ1บัตร ในการเที่ยว1ครั้ง
3. อายุของบัตร 1 ปี ต่ออายุทุก1ปี นับจากวันที่เป็นสมาชิก
4. เทียวฟรีไม่ครั้งแรก 1-15 คน ไม่เกิน 5วัน มี   กิจกรรมจาการสมัครบัตรด้วยรูปแบบการท้า
5. คะแนนความดี มี   สามารถใช้เพื่ออัพดกรดหรือแลกบริการ
6. กิจกรรมต่างๆของทัวร์ มี   เช่น : ประกวดถ่ายรูปชิงตั๋วฟรี เป็นต้น
7. วันเกิด ลดค่าบริการ 50 เปอร์เซ็น 300 บาท เฉพาะค่าบริการค่าบริการของผู้ถือบัตร
8 พาพ่อแม่เทียว ลดค่าบริการ 70 เปอร์เซ็น 180 บาท เฉพาะค่าบริการของพ่อและแม่
9. ส่วนลดค่าบริการสำหรับ Package Tour 50 % ส่วนลดค่าบริการสำหรับ Package Tour
10. จ่ายค่าบริการที่หลังจากเดินทาง 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ เฉพาะค่าบริการ ต้องทำสัญญาพิเศษ
11. คะแนนจิตวิสัย 100 คะแนน คะแนน ความประพฤติ
12. ขอทำภารกิจพิเศษ     ถ้าทำได้ มีรางวัลและสามารถลดค่าบริการ หรืออื่นๆได้
13. สามารถนำรูปภาพที่สวยงาม มาขายให้กับทางทัวร์ได้ จากการออกทริปกับทางทัวร์ หากเป็นรูปที่สวยและทางทัวร์ต้องการรูปละ50-100บาท
14. สามารถนำCipที่สวยงาม มาขายให้กับทางทัวร์ได้ จากการออกทริปกับทางทัวร์ ความยาว 1-5นาที ถ้าทางทัวร์ต้องการ Cip ละ 100-500 บาท
 
เงือนไขการอัพเกรตบัตร จาก D เป็น C
 
ลำดับ รายการ คะแนน   เงือนไข
1. ต้องการคะแนนความดี 1500 คะแนน สามารถหาคะแนนความดีจากกิจกรรม
2. คะแนนจิตวิสัย มากกว่า 50 คะแนน ความประพฤติในการเดินทางของลูกค้า
 
ลำดับ รายการ สิทธ์พิเศษ
เงือนไข
1
ส่วนลดค่าบริการ ต่อ1วัน 600
บาท
ค่าบริการปกติต่อวัน1000 บาท ต่อ 1ท่าน
2
สามารถใช้ได้มากสุด 15 คน 1บัตร 1-15คนต่อ1บัตร
3
อายุของบัตร 1 ปี ต่ออายุทุก1ปี นับจากวันที่เป็นสมาชิก
4
การท้าประลอง มี   ถ้าทำได้ สามารถเพิ่มได้ทั้งคะแนนความดีและจิตวิสัย
5
คะแนนความดี มี   สามารถใช้เพื่ออัพดกรดหรือแลกบริการ
6
กิจกรรมต่างๆของทัวร์ มี   เช่น : ประกวดถ่ายรูปชิงตั๋วฟรี เป็นต้น
7. วันเกิด ลดค่าบริการ 50 เปอร์เซ็น 300 บาท เฉพาะค่าบริการค่าบริการของผู้ถือบัตร
8 พาพ่อแม่เทียว ลดค่าบริการ 70 เปอร์เซ็น 180 บาท เฉพาะค่าบริการของพ่อและแม่
9. ส่วนลดค่าบริการสำหรับ Package Tour 50 % ส่วนลดค่าบริการสำหรับ Package Tour
10. จิตวิสัย มี   คะแนนความประพฤติ
11. สิทธ์ในการแลกของบริการ มี   สามารถใช้คะแนนความดีแลกบริการได้
12. เทียวฟรีไม่คิดค่าบริการ (10-15คน) ไม่มี 1ปี เงือนไข:เทียวได้ไม่เกิน 5วัน
13. สามารถจอยทัวร์แบบกลุ่มได้ มี   คือเดินทางแบบเดียว 2-4คน เดินทางร่วมกับคนอื่นๆ
14. จ่ายค่าบริการที่หลังจากเดินทาง 2 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ เฉพาะค่าบริการ ต้องทำสัญญาพิเศษ
15. ขอทำภารกิจพิเศษ     ถ้าทำได้ มีรางวัลและสามารถลดค่าบริการ หรืออื่นๆได้
16. ให้ลงโฆษณาในเว็ปฟรี 1เดือน ต่อ1ปี ให้ลงโฆษณาในเว็ป 1-2เดือน ไม่เป็นะธุรกิจที่ผิดกดหมาย
18. สามารถนำรูปภาพที่สวยงาม มาขายให้กับทางทัวร์ได้ จากการออกทริปกับทางทัวร์ หากเป็นรูปที่สวยและทางทัวร์ต้องการรูปละ50-100บาท
19. สามารถนำCipที่สวยงาม มาขายให้กับทางทัวร์ได้ จากการออกทริปกับทางทัวร์ ความยาว 1-5นาที ถ้าทางทัวร์ต้องการ Cip ละ 100-500 บาท
 
เงือนไขการอัพเกรตบัตร จาก C เป็น B
 
ลำดับ รายการ คะแนน   เงือนไข
1. ต้องการคะแนนความดี 4500 คะแนน สามารถหาคะแนนความดีจากกิจกรรม
2. คะแนนจิตวิสัย 300 คะแนน ความประพฤติในการเดินทางของลูกค้า
 
ลำดับ รายการ สิทธ์พิเศษ
เงือนไข
1. ส่วนลดค่าบริการ ต่อ1วัน
400
บาท
ค่าบริการปกติต่อ 1 วัน 1,000 บาท ต่อ 1ท่าน
2. สามารถใช้ได้มากสุด 20 คน 1บัตร 1-20คนต่อ1บัตร ในการเที่ยว1ครั้ง
3. อายุของบัตร 1 ปี ต่ออายุทุก1ปี นับจากวันที่เป็นสมาชิก
4
การท้าประลอง มี   ถ้าทำได้ สามารถเพิ่มได้ทั้งคะแนนความดีและจิตวิสัย
5. คะแนนความดี มี   สามารถใช้เพื่ออัพดกรดหรือแลกบริการ
6. กิจกรรมต่างๆของทัวร์ มี   เช่น : ประกวดถ่ายรูปชิงตั๋วฟรี เป็นต้น
7. วันเกิด ลดค่าบริการ 50 เปอร์เซ็น 300 บาท เฉพาะค่าบริการค่าบริการของผู้ถือบัตร
8 พาพ่อแม่เทียว ลดค่าบริการ 70 เปอร์เซ็น 180 บาท เฉพาะค่าบริการของพ่อและแม่
9. ส่วนลดค่าบริการสำหรับ Package Tour 50 % ส่วนลดค่าบริการสำหรับ Package Tour
10. คะแนนจิตวิสัย 100 คะแนน สำคัญมากๆ อ่านเพิ่มเติม
11. สิทธ์ในการแลกของบริการ มี   สามารถใช้คะแนนความดีแลกบริการได้
12. เทียวฟรีไม่คิดค่าบริการ (15คน) 1 ครั้ง 1ปี เงือนไข:เทียวได้ไม่เกิน 5วัน
13. สามารถจอยทัวร์แบบกลุ่มได้ มี   คือเดินทางแบบเดียว 2-4คน เดินทางร่วมกับคนอื่นๆ
14. ให้ลงโฆษณาในเว็ปฟรี 2เดือน ต่อ1ปี ให้ลงโฆษณาในเว็ป 2เดือน ไม่เป็นะธุรกิจที่ผิดกดหมาย
15. กิจกรรมคะแนนความดี x1.5 มี   ตามวันที่กำหนด
16. แต้มสะสม มี   หักจาก เงินสำรองในการเดิน 50 %เพื่อใช้เป็นส่วนลดต่างๆ
17. สามารถใช้แต้มสะสม แลกของรางวัล มี   ของรางวัล
18. กิจกรรมลุ้นต๋ัวเครื่องบินหรือทัวรฟรี์ประจำปี ปีละ1รางวัล หรือมากกว่า   กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับญีปุ่น ให้ได้ 100คะแนน แล้วสุ่ม
19. จ่ายค่าบริการที่หลังจากเดินทาง 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ เฉพาะค่าบริการ ต้องทำสัญญาพิเศษ
20. ขอทำภารกิจพิเศษ     ถ้าทำได้ มีรางวัลและสามารถลดค่าบริการ หรืออื่นๆได้
21. สามารถนำรูปภาพที่สวยงาม มาขายให้กับทางทัวร์ได้ จากการออกทริปกับทางทัวร์ หากเป็นรูปที่สวยและทางทัวร์ต้องการรูปละ50-100บาท
22. สามารถนำCipที่สวยงาม มาขายให้กับทางทัวร์ได้ จากการออกทริปกับทางทัวร์ ความยาว 1-5นาที ถ้าทางทัวร์ต้องการ Cip ละ 100-500 บาท
 
เงือนไขการอัพเกรตบัตร จาก Bเ ป็น A
 
ลำดับ รายการ คะแนน   เงือนไข
1. ต้องการคะแนนความดี 5000 คะแนน สามารถหาคะแนนความดีจากกิจกรรม
2. คะแนนจิตวิสัย 5000 คะแนน ความประพฤติในการเดินทางของลูกค้า
 
ลำดับ รายการ สิทธ์พิเศษ
คำอธิบาย
1. ส่วนลดค่าบริการ ต่อ1วัน
300
บาท
ค่าบริการปกติต่อ 1 วัน 1,000 บาท ต่อ 1ท่าน
2. สามารถใช้ได้มากสุด 30 คน 1บัตร 1-30คนต่อ1บัตร ในการเที่ยว1ครั้ง
3. อายุของบัตร ตลอดชีพ ปี  
4
การท้าประลอง มี   ถ้าทำได้ สามารถเพิ่มได้ทั้งคะแนนความดีและจิตวิสัย
5. คะแนนความดี มี   สามารถใช้เพื่ออัพดกรดหรือแลกบริการ
6. กิจกรรมต่างๆของทัวร์ มี   เช่น : ประกวดถ่ายรูปชิงตั๋วฟรี เป็นต้น
7. วันเกิด เที่ยวฟรี 0 บาท เฉพาะค่าบริการค่าบริการของผู้ถือบัตร
8 พาพ่อแม่เทียว เที่ยวฟรี 0 บาท เฉพาะค่าบริการของพ่อและแม่
9. ส่วนลดค่าบริการสำหรับ Package Tour 50 % ส่วนลดค่าบริการสำหรับ Package Tour
10. คะแนนจิตวิสัย --- คะแนน สำคัญมากๆ อ่านเพิ่มเติม
11. สิทธ์ในการแลกของบริการ มี   สามารถใช้คะแนนความดีแลกบริการได้
12. เทียวฟรีไม่คิดค่าบริการ ไม่มี 1ปี เงือนไข:เทียวได้ไม่เกิน 5วัน
13. สามารถจอยทัวร์แบบกลุ่มได้ มี   คือเดินทางแบบเดียว 2-4คน เดินทางร่วมกับคนอื่นๆ
14. ให้ลงโฆษณาในเว็ปฟรี 2-4เดือน ต่อ1ปี ให้ลงโฆษณาในเว็ป 2-4เดือน ไม่เป็นะธุรกิจที่ผิดกดหมาย
15. กิจกรรมคะแนนความดี x2 มี   ตามวันที่กำหนด
16. แต้มสะสม มี   หักจาก เงินสำรองในการเดิน 50 %เพื่อใช้เป็นส่วนลดต่างๆ
17. สิทธ์ในการแลกของรางวัล มี   สามารถใช้แต้มสะสม ใช้แลกของรางวัลได้
18. กิจกรรมลุ้นต๋ัวเครื่องบินหรือทัวรฟรี์ประจำปี ปีละ1-2รางวัล หรือมากกว่า   กิจกรรมตอบคำถามเก่ียวกับญีปุ่น ให้ได้ 100คะแนน
19. ทำโปรโมชั่นให้กับธรุกิจลูกค้า มี   ต้องเป็นธรุกิจที่เก่ียวของกับ ญี่ปุ่น
20. จ่ายค่าบริการที่หลังจากเดินทาง 4 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ เฉพาะค่าบริการ ต้องทำสัญญาพิเศษ
21. ขอทำภารกิจพิเศษ     ถ้าทำได้ มีรางวัลและสามารถลดค่าบริการ หรืออื่นๆได้
22. ทำโปรโมชั่นให้กับธรุกิจลูกค้า มี   ต้องเป็นธรุกิจที่เก่ียวของกับ ญี่ปุ่น และมีหน้าร้าน
23. สามารถนำรูปภาพที่สวยงาม มาขายให้กับทางทัวร์ได้ จากการออกทริปกับทางทัวร์ หากเป็นรูปที่สวยและทางทัวร์ต้องการรูปละ50-100บาท
24. สามารถนำCipที่สวยงาม มาขายให้กับทางทัวร์ได้ จากการออกทริปกับทางทัวร์ ความยาว 1-5นาที ถ้าทางทัวร์ต้องการ Cip ละ 100-500 บาท
 
 
ตรางกิจกรรมทำความดี
 
กิจกรรมทำแล้วตัวเองได้ประโยชน์  ทำได้ทุกวัน   กิจกรรมพิเศษ  
   
ลำดับ รายการ จำนวน คะแนนความดี ลำดับ รายการ จำนวน คะแนนความดี
1 วิ่ง/เดิน/ปั่นจักรยาน/ วันละ1:30น. 5 คะแนน 1 ปั่นจักรยานที่สนามบิน(ตอนเช้า) 1รอบ 20  คะแนน
2 โยคะ/เต้นเอโรบิค/กีฬาอื่นๆ วันละ1:30น. 5 คะแนน 2. ว่ายน้ำที่สนามกี่ฬาหัวหมาก 2 ชม 20 คะแนน
3 ว่ายน้ำ วันละ1:30น. 10 คะแนน เลือกเล่น กีฬาอย่างใดอย่าง1 เฉพาะ วันเสาร์ อาทิตย์
เลือกเล่น กีฬาอย่างใดอย่าง1ต่อ1วัน กิจกรรมจิตอาสา
4 กินอาหาร คลีน /มังสาวิรัต 2 มื้อ ต่อวัน 3 คะแนน 1 ทำความสะอาด หมู่บ้าน ครึ่งวัน 25คะแนน
5 บันทึกการกิน จำนวนkcal ไม่เกิน2000 2 คะแนน 2 อาสาช่วยเหลือมูลนิธิ ต่างๆ 1 วัน 30คะแนน
6 ให้อาหาร หมาจรจัด วันละ 1ครั้ง 2 คะแนน 3 อาสาช่วยเหลือ ศูนย์ หมาแมว 1 วัน 50 คะแนน
7 ให้อาหาร แมวจรจัด วันละ 1ครั้ง 2 คะแนน เลือกทำกิจกรรมจิตอาสา 2 วัน ใน 1สัปดาห์
8 ช่วยเหลือคนด้วยโอกาศ วันละ 1ครั้ง 2 คะแนน แนะนำได้ครับ กิจกรรมดีๆ
9 ทำความสะอาด บ้านหรือที่พัก วันละ 1ครั้ง 2 คะแนน        
10 นอนก่อน 4 ทุ่ม --- 2 คะแนน        
 
ลำดับ คะแนนความดีที่ต้องการ คะแนน แลกบริการ เงือนไข
1 250 คะแนน ส่วนลด 100%ค่าบริการจอง สำหรับ PackageTour สำหรับ 1 ท่าน  
2 500 คะแนน ส่วนลด 100%ค่าบริการจอง สำหรับ PackageTour สำหรับ 2 ท่าน  
3 1000 คะแนน ส่วนลด 100%ค่าบริการสำหรับเดินทางแบบกรุ๋ปส่วนตัว 4 ท่าน  
4 1500 คะแนน ส่วนลด 100%ค่าบริการสำหรับเดินทางแบบกรุ๋ปส่วนตัว เพิ่ม 6 ท่าน  
5 2000 คะแนน ส่วนลด 100%ค่าบริการสำหรับเดินทางแบบกรุ๋ปส่วนตัว เพิ่ม 10 ท่าน  
 
บริการพิเศษ (ในอนาคต)
 
ลำดับ คะแนนความดีที่ต้องการ คะแนน แลกบริการ พิเศษ เงือนไข
0 200 คะแนน สบู่ ท่านชาโค 50 กรัม 1ก้อน  
1 ???? คะแนน กินกาแฟ ฟรี 7 วันละ1 แก้ว ที่ร้าน.......  
2 ???? คะแนน กินกาแฟ ฟรี 15 วันละ1 แก้ว ที่ร้าน.......  
3 ???? คะแนน กินกาแฟ ฟรี 30 วันละ1 แก้ว ที่ร้าน.......  
4 ???? คะแนน กินอาหารคลีน ฟรี 7 วัน ที่ร้าน...... วันละ 2 มื้อ ตามเมนูที่กำหนด  
5 ???? คะแนน บัตรกำนั้นร้านอาหาร ญี่ปุ่น 500 บาท+ ที่ร้าน...  
6 ???? คะแนน บริการล้างรถฟรี 5 ครั้ง ที่ร้าน...  
7 ???? คะแนน บริการ รถรับส่งสนามบิน  
8 ???? คะแนน ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาล ....  
9 ???? คะแนน เล่นฟิตเน็ตฟรีที่...ระยะเวลา 3 เดือน  
10 ???? คะแนน ตั๋วเครื่องบินฟรี TG กรุงเทพ-โตเกียว 3 วัน 2คืน สำหรับ 1ท่าน